Malatya İsmi Nereden Geliyor?

Malatya sözcüğü Hititçe Maldiya’dan gelir. Asurlular ve Urartular buraya Milidya, Melid, Melidi, Meliddi, Romalılar Melita, Metine demiş. Araplar islâm fo­netiğine uygun olarak Malatiyye’yi yakıştırmı...

Malatya İsmi Nereden Geliyor?

Malatya sözcüğü Hititçe Maldiya’dan gelir. Asurlular ve Urartular buraya Milidya, Melid, Melidi, Meliddi, Romalılar Melita, Metine demiş. Araplar islâm fo­netiğine uygun olarak Malatiyye’yi yakıştırmışlardır. Türkler de bunu Malatya yapmıştır.

Eski Malatya şimdikinden daha farklı yerde kurulmuştur. İlk olarak Arslantepe'de şehir özelliği gösteren bir yerleşim yeri ortaya çıkmıştır. Milâttan önce 3500'lerden itibaren Malatya bölgesi Arslantepe'nin kontrolünde idi. Arslantepe'deki yerleşim yerini niteleyen Malatya adı en eski şekli çivi yazılı metinlerde;
 • Melita
 • Malazia
 • Malita
 • Maldia
 • Maldiya
 • Maldija
Şeklinde geçer ve bu kelimenin Hititçe "bal" anlamına geldiği belirtilir. Asur belgelerinde;
 • Milidia
 • Melidia
 • Melitea
 • Milid
 • Meliddu
 • Melide
Urartu belgelerinde Melita adıyla anılır. Şimdiki eski Ma­latya'nın bulunduğu yerde kurulan Roma'ya bağlı şehirede Melita, Melitene ismi verilmiştir. İslâmî dönemde bu ad eski imlâsına yakın bir şekilde Malatiyye ve Malatya şekline dönüşmüştür.    

Malatya İsmi Nereden Geliyor? içeriği, 07 Şubat 2019 tarihinde Malatya.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

1DEĞERLENDİRME 1.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha